Pytania dla dziewczyny i pytania dla chłopaka- top 10 najlepszych pytań dla każdego

Początek związku – jakie pytania dla dziewczyny i chłopaka?

Każdy związek jest inny, konstelacje charakterów partnerów unikatowe, ale każdy związek w początkowej fazie wygląda podobnie. Z dnia na dzień, często całkowicie niespodziewanie na drodze stają sobie obcy ludzie, pochodzący z różnych światów. Kiedy poznajemy kogoś nowego, jesteśmy ciekawi tej osoby, wiemy o niej dosłownie nic lub bardzo niewiele. Ale wiemy od razu, że dana osoba nas pociąga, chcemy się o niej dowiedzieć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Ta ciekawość i dążność do jej zaspokojenia są bowiem silniejsze od nas i każą nam zadawać pytania, drążyć i słuchać w zapamiętaniu, zapominając jednocześnie o przysłowiowym bożym świecie. Nie zawsze jednak trafiamy na miłość od pierwszego wejrzenia jak w bajkach i romansidłach. Nie jeden związek potrzebował sporo czasu, zanim się rozwinął, a partnerzy przekonali się, że chcą zainwestować w niego uczucia. Każdy początek znajomości rodzi jednak wzajemną ciekawość i chęć zadawania pytań. Jakie zatem zadać pytania na początku znajomości, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jakie pytania zadać dziewczynie, a jakie chłopakowi?

10 najlepszych pytań dla dziewczyny

Jak wiadomo, powszechnie przyjęło się, że dziewczyny są z natury bardziej emocjonalne niż chłopaki. Wynika tom z jednej strony z konstrukcji psychicznej, pewnych wrodzonych cech, a z drugiej strony z wychowania, kodu kulturowego występującego w konkretnej części świata, w której przyszło nam żyć i z kulturowego podziału ról. Nie należy generalizować i w każdym przypadku wygląda to inaczej, ale jednak jeśli chodzi o związki, to raczej dziewczyna będzie tą bardziej uczuciową stroną. Jakie pytania zadać zatem dziewczynie? Na pewno o jej przeszłość, dzieciństwo, wspomnienia, co ją ukształtowało, o przyjaciół z przeszłości, wakacje, osiągnięcia w szkole, ulubione zabawy i hobby. Poza kwestiami przeszłymi o jej poglądy na świat, do czego dąży, czego się boi, jakie ma ideały, co w sobie lubi, a co chce zmienić, jakie ma marzenia na przyszłość.

10 najlepszych pytań dla chłopaka

Jakie zatem pytania zadać chłopakowi, który bardziej lub mniej stereotypowo, mocno stąpa po ziemi i gubi się w głębszym myśleniu emocjonalnym i analizowaniu uczuć i zdarzeń. Z jednej strony warto popytać o ulubione czynności, jakie były jego ulubione przedmioty w szkole, jakie sporty uprawia, co lubi robić w weekendy, czy lubi podróżować, ile krajów zwiedził, co jest dla niego ważne. Zasadniczo, wiele pytań się pokrywa i są one po prostu ogólnoludzkie, dotyczą bowiem życia i charakteru człowieka bez podziału na dziewczyny i chłopaków. Ciężko zatem dokonać tu podziału płciowego i wyodrębnić 10 najlepszych pytań tylko dla dziewczyny lub tylko dla chłopaka. Warto raczej podać 10 najlepszych pytań dla każdego i są to takie kwestie jak:

  • studia
  • hobby
  • wakacje
  • marzenia
  • poglądy polityczne
  • wspomnienia
  • charakter
  • podróże
  • lęki
  • rodzina.

Są to bowiem kwestie uniwersalne i są to najlepsze pytania zarówno dla dziewczyny, jak i chłopaka.

przeczytaj również